Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Üzemeltető: Skorpió Print Kft., Budapest, adószám:13520065-2-43, cégjegyzékszám:01-09-739537

2. Az PC guru Webshop megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az üzemeltető és a vevő között. Ön, mint vevő, köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, az PC guru Webshopban nem vásárolhat.

3. Az PC guru Webshop használata, valamint az PC guru Webshop által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, jelen ÁSZF VIII. pontjában (Adatvédelem) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

4. A WEB Shop üzemeltetője jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vétel-árát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának az PC guru Webshopban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás az PC guru Webshopban történt megjelenítésének idő-pontjától hatályos. Bármely vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

5. A vevő a Szabályzatban foglalt módon kedvezményes áron vásárolhat az PC guru Webshopban.

 

II. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

1. A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett az PC guru Webshopban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vevő és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. az PC guru Webshop 48 órán belül köteles visszaigazolni a vevő megrendelését, ennek hiányában a vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2. A vevő és a Skorpió Print Kft, mint eladó között a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti „távollevők közötti szerződés” jön létre.

3. A megrendeléseket az PC guru Webshop automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vevő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy az PC guru Webshopban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak jelen ÁSZF rendelkezései.

4. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vevő közötti, az PC guru Webshop adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

4.1.Minden egyes külön véglegesített rendelés új rendelésnek minősül, így minden rendelés esetében külön-külön szállítási költség kerül felszámításra. Abban az esetben, ha Vásárló már leadta rendelést, de egy újabbat kíván leadni, amellyel az előző rendelését szeretné bővíteni, haladéktalanul szükséges az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépni (lehetőség szerint a gyorsaság érdekében telefonon). Ellenkező esetben Eladó nem tudja vállalni a két rendelés egy szállítási költséggel történő eljuttatását. Abban az esetben, ha a rendelés állapota még kiszállítás előtt van, tehát a futárszolgálatoknak nem került átadásra, kizárólag abban az esetben van lehetőség a rendelés módosítására. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

5. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a vevő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg! Kérdés esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: info@skorpioprint.hu

6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

a) az PC guru Webshop videojátékokat, kiegészítőket és konzolokat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációk.

b) Az egyes termékeknél feltüntetett árak bruttó összegek, melyek a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

c) A megjelenített termékek megrendelhetőek futárral vagy csomag ponton történő átvétellel.

 

7. A megrendelések teljesítését az PC guru Webshopba történő regisztráció alkalmával megadott szállítási / számlázási címre (e-számlát állítunk ki) teljesítjük. A korábban megadott szállítási illetve számlázási címek bármikor megváltoztatható az PC guru Webshop nyilvántartó rendszerben található Személyes / Adataim menüpontban.

8. A vevő felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

 

9. Megrendelés, vásárlás

a) A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10:00 és 18:00 óra között. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadásra, az ilyen megrendelések fel-dolgozására a következő munkanapon kerül sor.

b) az PC guru Webshop minden esetben e-mailben visszaigazolja a megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül.

c) Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészben azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A visszautasított megrendelés vételára ilyen esetben visszautalásra kerül a vevő részére.

d) A rendelés menete:

I. A kiválasztott termék mellett található legördülő listából válassza ki a kívánt mennyiséget!

II. A Kosárba gomb megnyomásával helyezze a megjelölt mennyiségű terméket a kosarába!

III. Folytassa a vásárlást további termékek kiválasztásával!

IV. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, kattintson a Kosár ikonra , a következő képernyőn pedig ellenőrizze kosara tartalmát! (Ezt a vásárlás folyamán bármikor megteheti.) Ellenőrizze a kívánt termékek darabszámát is! A téves vagy nem kívánt tételek törölhetők.

V. Adja meg a csomag szállítási/kézbesítési módját, amely lehet futár vagy Pick-Pack Pont. A szállítás/kézbesítés költségét minden esetben feltüntetjük.

VI. Ellenőrizze a korábban megadott szállítási/számlázási adatokat! Amennyiben szükséges, a SZEMÉLYES/ADATAIM menüpontban a szállítási cím módosítható.

VII. A Megrendelés elküldése, fizetés gombra kattintva véglegesíti megrendelését és továbblép a fizetési oldalra.

VIII. A fizetési oldalt az PC guru Webshop hivatalos szerződött partnere, a CIB Bank üzemelteti. Az ott megadott személyes és bankkártya adatok nem kerülnek az PC guru Webshop birtokába, azokat a Bank kezeli és kizárólag a tranzakció lebonyolításához használja fel.

IX. Fizetéskor a megrendelés valamint a szállítás/kézbesítés teljes árát kell rendezni.

X. A szükséges adatok begépelése és a Fizetés gomb megnyomása után a Bank elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, a tranzakció sikerességéről pedig azonnal visszajelzést küld – mind a vevő, mind pedig az PC guru Webshop részére.

XI. A sikeres fizetést követően a vevő visszakerül az PC guru Webshopba. A megrendelést véglegesnek tekintjük, hozzálátunk annak feldolgozásához.

XII. A beérkezett megrendelését, annak minden lényeges adatával, e-mailben minden esetben visszaigazoljuk.

 

10. Kiszállítás, kézbesítés

A megrendelések kiszállítását futárszolgáltatók végzik.

A visszaigazolt megrendeléseket 1-3 munkanapon belül át adjuk a futárszolgálatnak. Amennyiben a szállítással kapcsolatban hátráltató körülmény merül fel, arról haladéktalanul értesítjük a megrendelőt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden egyes véglegesített megrendelést az PC guru Webshop rendszere külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vevőnek, azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Amennyiben már leadta rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag postázását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

 

III. Jótállás

A vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az PC guru Webshop ügyfélszolgálatával írásban, levélben vagy e-mailben, a megadott elérhetőségek valamelyikén megtenni, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.) A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicse-réljük. Abban az esetben, ha a vevő ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termékek vételárát visszatérítjük.

Nem áll módunkban a terméket kicserélni, becserélni sem a vételárat visszatéríteni, ha az fel-bontott, kipróbált állapotban van.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az PC guru Webshopot szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vevő jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vevőt terheli.

 

IV. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket

Az elállási jog gyakorlása esetén a vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Üzemeltető a termék visszaérkezését követően a Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát.

Amennyiben a vevő elállási jogával kíván élni, azt az PC guru Webshop ügyfélszolgálatával írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, a megadott elérhetőségek valamelyikén, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, futár-szolgálat segítségével, vagy személyesen juttassa vissza az PC guru Webshop üzemeltetőjének címére. Ebben az esetben a vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (például csomagolási-, posta- illetve futárköltség). Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén tudjuk a teljes vételárat visszatéríteni (nem a postacsomag, hanem maga a termékek egyéni csomagolása értendő ezen).

A csomagolás és/vagy a termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

 

V. A felelősség korlátozása

1. az PC guru Webshopban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. az PC guru Webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása,

b) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást,

c) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,

d) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése,

e) bármely szoftver nem megfelelő működése,

f) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

2. A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webshophoz való csatlakozás vagy a Webshop megtekintése miatt következett be.

3.A vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a Webshopban történő közzétételéből eredő károkért. Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

VI. Szerzői jogok

1. az PC guru Webshopon található minden tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül az PC guru Webshop üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webshopból letöltött tartalmat a Webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezekez átdolgozni, másolni stb. az PC guru Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. az PC guru Webshop használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jog-sértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy az PC guru Webshop kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 100 000,- azaz százezer forint kötbért köteles fizetni az PC guru Webshop üzemeltetőjének.

2. az PC guru Webshop fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden személy ellen, aki az PC guru Webshop használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. az PC guru Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vevő rovására elkövetett jogsértés miatt.

3. Az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos minden jogsértés vagy az üzemeltetőt ért érdeksérelem esetén az PC guru Webshop üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az PC guru Webshop nem köteles értesíteni a felhasználót.

4. az PC guru Webshop vagy annak bármely részének más domainen – pl. keretes alkalmazásként, mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag az üzemeltető előzetes írásos engedélye esetén lehetséges.

5. Az a weboldal, amelyen az PC guru Webshopra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webshop üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az PC guru Webshop, valamin a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és az PC guru Webshopról. az PC guru Webshop minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt az PC guru Webshop hírnevének és érdekeinek.

 

VII. Panaszügyintézés

1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím megegyezik a WEB Shop ügy-félszolgálati címével:

e-mail cím: info@skorpioprint.hu

2. A vevő írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vevő az PC guru Webshop működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

3. Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt az PC guru Webshop 30 napon belül megválaszolja. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető indokolni köteles, továbbá felhívja a vevő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. Üzemeltető a válasz másolati példányát köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatni.

 

VIII. Békéltető testületek elérhetősége, címe, telefonszáma

Fogyasztói jogvita esetén az alábbi linken található békéltető testületekhez fordulhat:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A fő szabály az, hogy az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, tehát a fogyasztó választhat, hogy melyik békéltető testülethez fordul. A fogyasztó kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is. Abban az esetben, ha több fogyasztó fordul a testülethez ugyanabban az ügyben, akkor bármelyik fogyasztó lakóhelye szerint illetékes testület valamennyi fogyasztóra nézve illetékes.

A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. Ez amellett, hogy törvényi feltétel, a fogyasztónak is érdeke, hiszen lehetséges, hogy a problémája még gyorsabban, a békéltető testületi eljárás nélkül oldódik meg. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben, de a legcélszerűbb módja, ha a fogyasztó a kifogásait ajánlott, tértivevényes levélben küldi meg a szolgáltatónak, mivel így bizonyítható legkönnyebben, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését illetve, hogy a fogyasztó panaszát a szolgáltató megkapta.
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

•    a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
•    annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
•    ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
•    a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;
•    a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
•    a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
•    tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
•    végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

IX : Adatvédelem

az PC guru Webshop adatvédelmi elveit az Adatvédelem menü pont alatt olvashatja.

 

X. Záró nyilatkozatok

1. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a szolgáltató érdekeit, akkor üzemeltető azt jogosult törölni.

2. az PC guru Webshop használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat az üzemeltető csak statisztikai célokra használja fel, és csak az Üzemeltető férhet hozzájuk.

3. Jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt az PC guru Webshop elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen.

4.  Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.